Allah Ne Murâdınız Varsa Versin :)

Bir Muradı olan bu duayı okusun. Murat (hacet-dilek) duası. Cuma gününde öyle bir an vardır ki o anda tüm dilekleri Allah (C.C) kabul eder. Duası kabul olunanlardan olmak dileğiyle.

Bismillahirrahmanirrahim

Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.