cuma günü neler oluyor?..

cuma günü Cuma gününü sıradan bir gün sayanlar için değil de, Cuma’yı özel kılan durumları idrak etmiş, cuma namazlarını kılmayan kocasını cumaya göndermek için binbir güzellik yapan bayan ve cuma namazını kılmamak için türlü bahaneler uyduran ancak içten içe de kılmak isteyen bay müslümanlar için cuma günüyle ilgili bu hadisi şerifi eklemek istiyorum.

Cuma olunca şeytan çarşı pazara erkenden bayraklarıyla gider,insanlara binbir engel çıkartarak mani olmaya,onları Cuma’dan geciktirmeye çalışır. Meleklerde erkenden gidip mescidin kapılarına dururlar. Gelenleri,birinci saatte gelenler,ikinci saatte gelenler diye yazarlar. Bu hal imam(hutbeye)çıkıncaya kadar devam eder.

Kişi imamı görüp,dinleyeceği bir yere oturup can kulağıyla dinledi ve konuşmadımı kendisine 2 kat sevap vardır. Kişi uzakta kalır ve imamı dinlemeyeceği bir yere oturur fakat boş konuşma yapar,sessiz kalmazsa ona iki hisse vebal yazılır. Eğer dinleme ve görme imkanı olmayan bir yere oturur ve boş konuşur ve sessiz kalmazsa ona bir hisse vebal yazılır. Kimde yanındaki arkadaşına Cuma günü sus derse boş konuşmuş olur. Kimde boş konuşur ise,o Cumadaki sevaptan nasipsiz kalır. (Ebu Davud-Salat 209)

Allah Ne Murâdınız Varsa Versin :)

Bir Muradı olan bu duayı okusun. Murat (hacet-dilek) duası. Cuma gününde öyle bir an vardır ki o anda tüm dilekleri Allah (C.C) kabul eder. Duası kabul olunanlardan olmak dileğiyle.

Bismillahirrahmanirrahim

Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.